Bapedi Culture and Music

BACUM

Our Events

BACUM Celebration Event@31 Dec 2019, Manare SECTION@MAKAD Building, GA Masemola picture

MAKAD 10years Anniversary, New Albums Launch and Awards Celebration 

Achievements picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural bjale kage ebe ele karolo ha bahlokolwa go difoka tjadi SATMA14, Ba thopile sefoka sa Best Sepedi Album. 

 

Moet…

Read More
Events picture

Eba le Seboleledi sa BACUM@MORWANGWATO (Ngaka ya leleme la Sepedi) 

Yena o tlabe ale moyeng go lenaneo la Terene ya Lerato go SKFM 98.7Mhz, boshe…

Read More
Senakangwedi go Thobela FM picture

Molopo Madika o tlabe ale moyeng go Thobela FM Lehono, magareng ga 08h10-08h40

EVENT picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural, bathopa Sefoka sa SEMA18 go lefapa la@Best Makgakgasa le SATMA14 lefapeng la@Best Sepedi Album, ba tlabe ba diragatja g…

Read More
Tau Sebata @Gauteng TV channel 265@19h30 (20/02/2020) picture

Eba le Tau Sebata boshegong bja lehono go GauTV @channel 265 go tloga ka 19h30. 

 

Yena o tlabe a bolela kaga leeto la gagwe la Mmino. 

Read More

Media

 

LIONEL SHIPOLOTI 's PROFILE :

Lionel Shipoloti is a  Reggae Artist from Sehlakwane@Monsterlus. His real name is Sebase Phillips Moraka. He …

Read More

Batho le Setjo@Video

Video by Molopo Madika@Senakangwedi


News

Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground picture

Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground

By NTSTAINMENT leba Bangwe ·
Sep 25, 2021

Kadi 02 October 2021, sehlopha sa Tsa Bopedi se tlabe sele gola Mokopane @Lepatlelong la Dipapadi la Leshoba, motseng wa Ga Madiba 

 

Re tlab…

Read More
Letjatji la Poloko ya Mohu Dr. M S "Morwangwato "Mashabela (10 / 07 / 2021) picture

Bosasa reya go felegetša mogale wa rena elego Ngaka ya Leleme la Sepedi. Dr. M S "Morwangwato " Mashabela, ka Dilokong Ga Mongatane, Burgersfort.

Morw…

Read More
Tsebisho le Dipeakanyo tša Mohu Mankgase "Morwangwato " Mashabela picture

Go tloga ka iri yeya boselela (18h00) mathapameng a a lehono, re tlabe rele kago Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, re tlabe re bolela kaga Lehu la Mol…

Read More

About us

Our team

Dapeit Mamogobo Moshidi picture

Dapeit Mamogobo Moshidi

Chairperson

Worked at The Breeze Records from  2005 to 2009 as a Artists Manager, Promoter.

 

Personally funded Marumo ' a Ngwato's second album@Mokankan…

Read More
Dr. MS "Morwangwato" Mashabela picture

Dr. MS "Morwangwato" Mashabela

Spokesperson

Ngaka ya Leleme la Sepedi. Mongwadi le Mosekaseki wa dibuka tja Leleme la Sepedi

Mologadi Patronella Tshehla picture

Mologadi Patronella Tshehla

Secretary

Mologadi Patro Tshehla.

 

Obile mogashi was Seyalemoya sa Selegae sa SKFM 98.7MHZ

 

Aba mogashi Le mokgokaganyi go Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM 107.5MHZ

Contact us

Phone: 0769312479 - 0730736680 - 0792971520

Whatsapp: 0730736680

Email: [email protected]

Address:

Ga Masemola, Makhuduthamaga Municipality, Limpopo

Please send us a message, we would love to hear from you!
Click here to contact us on WhatsApp